مشتری گرامی، بازدیدکننده عزیز:

با توجه به اینکه تکریم مشتری مهمترین اصل در مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان (شرکت ارمغان آستارائی) می‌باشد، لذا در صورت هرگونه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایت از مجموعه، فرم ذیل را پرنموده تا در اسرع وقع نسبت به پیگیری و رفع آن اقدام گردد.

نام:
نام خانوادگی:
تلفن همراه:
ایمیل:
موضوع:
متن شکایت: